Parteneriat educaţional

"Pentru o alegere naturală" - Parteneriat educaţional propus de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş în colaborare cu Consiliul Județean Argeș, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Pitești și alte instituţii ale comunităţii locale cu responsabilităţi în educaţia formală şi nonformală a copiilor.

Proiectul are ca scop prevenirea şi combaterea consumului de droguri, în special a etnobotanicelor şi tragere a unui semnal de alarmă pentru autorităţi să găsească cât mai repede o formă legală pentru interzicerea comercializării acestora, de protecţie a copiilor şi oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber şi dezvoltare personală ce pot înlocui consumul de etnobotanice.

Parteneri

Consiliul Judeţean Argeş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Primăria Municipiului Piteşti
Centru de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog - Argeş
Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Argeş
Direcţia de Sănătate Publică Argeş
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş
Consiliul Judeţean al Elevilor
Salvaţi Copiii - Argeş
Asociaţia Voluntarilor pentru Viaţă
Asociaţia Social Impact
Palatul Copiilor Piteşti
Teatrul „Alexandru Davila” - Piteşti
Clubul „Total Dance” Piteşti

Videoclip

Argument

Ideea acestui proiect a pornit de la semnalele alarmante primite de la elevi, cu privire la consumul si traficul de substanţe stupefiante şi cu precădere a „mondenelor” etnobotanice.
Este evident rolul şcolii în formarea generaţiei tinere şi a tuturor persoanelor pe tot parcursul vieţii. Este de asemenea deja cunoscut faptul că profesorii din cabinetele de asistenţă psihopedagogică, au un rol extrem de important atât în sondarea mediului de consum şi trafic al acestor substanţe, cât şi în ameliorarea şi remedierea situaţiilor particulare şi implicit a situaţiei generale creată de acest flagel. Având alături o reţea bine dezvoltată şi de înaltă calitate de profesori psihologi, profesori sociologi şi dascăli, am constatat că deşi situaţiile sunt întotdeauna unice prin particularităţile lor (de personalitate umană, de mediu existenţial, de experienţe anterioare etc.) elevii consumatori şi traficanţii posedă o serie de trăsături şi cauzalităţi comune.

continuare »


În consecinţă am considerat că o acţiune de proporţii, care beneficiază de vizibilitate publică, poate determina conştientizarea şi implicarea opiniei publice şi în consecinţă sensibilizarea persoanelor implicate în acţiuni de consum şi trafic, pe de o parte, şi prevenirea, ameliorarea şi poate remedierea unor situaţii, pe de altă parte.

Elevi din toate formele de învăţământ şi-au exprimat dorinţa şi disponibilitatea de a participa în mod voluntar la aceasta activitate şi au demarat activităţi specifice înainte chiar de finalizarea propunerii de proiect.

Au răspuns prompt şi şi-au oferit participarea cu mult interes fiecare dintre parteneri, demonstrând reale capacităţi de muncă în echipă într-un mediu foarte variat. Fiecare instituţie parteneră a depus eforturi considerabile implicând o serie de resurse umane, de timp sau financiare.


« înapoi

Scop şi obiective

Scopul acestui proiect este formarea unei atitudini conştiente şi responsabile faţă de sine şi societate.

Obiective:
1. Informarea şi conştientizarea tinerilor şi a opiniei publice cu privire la consumul de droguri uşoare;
2. Sensibilizarea cetăţenilor în vederea unei conduite împotriva consumului, traficului şi a comerţului de etnobotanice;
3. Abilitarea voluntarilor pentru a participa la procesul de prevenire a consumului şi traficului de substanţe etnobotanice;
4. Creşterea conştientizării puterii personale;
5. Informare cu privire la alternative de petrecere a timpului liber şi dezvoltare personală ce ar putea înlocui consumul de etnobotanice.

Grup ţintă:
1. Elevi, clasele V-XII;
2. Cadre didactice;
3. Părinţi;
4. Alţi membri ai comunităţii.

Activităţi

I. Selectarea voluntarilor (04 - 15 aprilie 2011)
Organizarea, monitorizarea şi raportarea procesului de selecţie revine în sarcina coordonatorului de unitate şi ea se va realiza în baza criteriilor prestabilite astfel:
a) Voluntari cadre didactice şi părinţi (şi reprezentanţi instituţii partenere)
b) Voluntari elevi

II. Activităţi de formare a voluntarilor (26 aprilie - 02 mai 2011)
Teme propuse
1. Informare:
- Ce sunt etnobotanicele?
- Efectele consumului de substanţe stupefiante şi în special de etnobotanice.
2. Metode şi procedee de lucru cu grupuri de tineri:
- Cum mă ajut pe mine sau pe celălalt?
3. Activităţi alternative de petrecere a timpului liber:
- Forme de exprimare - convenţionale şi nonconvenţionale (desen, pictură, teatru, dans, sport etc.)

III. Popularizarea evenimentelor şi diseminarea informaţiei în şcoli (02 mai - 03 iunie 2011)
Această activitate se va desfăşura pe grupuri relativ mari (clasa de elevi sau grupuri de clase de elevi) şi ea va fi susţinută de echipe mixte de voluntari. Organizarea monitorizarea şi raportarea activităţii revine în sarcina coordonatorului de unitate, din echipa de susţinere a activităţii va face parte obligatoriu minim un cadru didactic.

IV. Manifestare publică
a) Pregătirea manifestării: 04 aprilie 2011 - 04 iunie 2011
b) Susţinerea manifestării: 04 iunie 2011